EFT

Emotionally Focused Therapy

EFT relatietherapie in het kort

Emotionally Focused Therapy:

  • richt zich op emoties, begrijpen van liefde en verbinding binnen de partnerrelatie;
  • heeft een hoge slagingskans, meer dan andere relatietherapieën;
  • kijkt naar communicatie- en gedragspatronen binnen relaties;
  • kijkt naar de onderlinge verbinding en bereikbaarheid;
  • zoekt en vindt de zere plekken van vroeger;
  • bouwt aan een veilige basis om moeilijke dingen te kunnen bespreken.

De fases van EFT therapie

Fase 1: jullie leren het patroon binnen je relatie beter herkennen en begrijpen.

Fase 2: jullie benoemen angsten en behoeftes binnen het patroon.

Fase 3: jullie stappen uit je patroon en leren hulp, steun & begrip te vragen.

Stichting EFT Nederland

EFT met twee therapeuten

Bij Relaties & Co. zijn alle therapeuten getraind in EFT. Wij geven indien gewenst of nodig de therapie samen. Dit maakt de kans groter dat beide partners een ‘klik’ voelen met één of beide therapeuten. Deze klik is een onmisbaar onderdeel van een goed werkende therapie.