Verzekerde zorg

Behandeling wordt vergoed wanneer die valt onder de Basis GGZ. Sinds januari 2013 vergoeden verzekeringen deze gesprekken echter alleen nog indien er sprake is van een diagnose (bijvoorbeeld depressie of een angststoornis).

Therapie-trajecten binnen de Basis GGZ worden door uw zorgverzekeraar vergoed tot een bepaald aantal minuten per traject. De vergoeding die voor deze trajecten betaald wordt, verschilt per zorgverzekering, maar mag wettelijk nooit minder dan 75% zijn. Wanneer u dit precies wilt weten, kunnen wij dit voor u opzoeken. Omdat deze zorg onder de Basisverzekering valt, wordt het eigen risico verrekend. Van belang is, of u een verzekering heeft waarbij u zelf uw zorgverlener mag kiezen (een zogenaamde ‘restitutiepolis’ of ‘vrije keus’ polis). In dat geval wordt 100% van de zorg vergoed. Wanneer u een ‘natura-polis’ heeft, wordt vaak 75 of 80 procent vergoed.

Er is een verwijzing voor ‘Basis GGZ’ nodig van uw huisarts. Hiernaast vindt u een voorbeeldverwijzing die uw huisarts kan gebruiken, indien gewenst.

Wijze van declaratie

U krijgt van ons de factuur per mail na afloop van het traject in de Basis GGZ, u kunt deze factuur dan zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Van hen krijgt u dan feedback over wat zij vergoeden en dit storten zij op uw rekening. U dient zelf zorg te dragen voor de betaling aan ons.