Annebeth Post Uiterweer

GZ-psycholoog/Relatie- en gezinstherapeut (EFT). Regiebehandelaar, tevens eigen praktijk nabij Zutphen.

“Leven is leren, en het meest leer je in je relaties met anderen.”

 

“Op zoek naar de gezonde kanten van mensen, samen uitvinden wat werkt, vanuit een krachtig geloof in de mogelijkheden van mensen en hun relaties.”

 

Na het opdoen van veel verschillende ervaringen met verschillende manieren van werken, ben ik gegrepen door de Emotionally Focused Therapy (EFT). In deze manier van werken voelde ik mij vanaf het eerste moment thuis. De EFT gaat uit van een diepgewortelde behoefte aan veilige hechting bij mensen (ook in hun volwassen leven) en de therapie als plek om hier nieuwe, helende ervaringen mee op te doen. Inmiddels heb ik vele trainingen, masterclasses, supervisies en intervisies rond dit model gevolgd. Het verder leren houdt nooit op. Ook biedt de EFT inmiddels een prachtige manier om het in individuele therapie in te zetten (EFIT), waarin ik ook getraind ben.

 

Ik ben afgestudeerd in de Psychologie (richting Klinische Neuropsychologie van het kind) aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarna heb ik zeven jaar in de kinderpsychiatrie gewerkt. Hier was ik coördinator van de polikliniek ADHD, werkte ik met kinderen met ernstige neuropsychologische (leer-)problemen en gaf ik (groeps)behandelingen voor ouders van kinderen met gedragsproblemen.

Na mijn opleiding tot GZ-psycholoog heb ik de overstap gemaakt naar MoleMann Mental Health in Rotterdam. Hier kon ik fulltime werken met relaties en gezinnen. Ik ben toen eveneens begonnen met de opleiding voor Relatie- en gezinstherapeut bij ISSOOH, waar ik Leo tegenkwam. Bij MoleMann leerde ik te werken met twee therapeuten, zoals we dat nu ook nog graag bij Relaties & Co. doen. Ook volgden we de vooruitgang en gaven we de cliënt een belangrijke stem in de manier waarop behandeld werd. Samen met Leo ontwikkelde ik bij MoleMann de relatietherapiegroep voor mensen met een seksverslaving.

Naast mijn werk in de reguliere GGZ heb ik sinds 2000 ervaring op gedaan met verschillende vormen van meditatie. Sinds 2007 is dit samengevallen met mijn werk in de vorm van de mindfulness (MBCT). Ik ben tevens getraind als EMDR-therapeut en als gevorderd EFT-therapeut.

Ik ben getrouwd en we hebben drie kinderen. We wonen in Warnsveld (grenzend aan Zutphen), waar ik ook mijn eigen praktijk heb.

Leo Mewe

Relatie- en gezinstherapeut / maatschappelijk werker

EFT-therapeut

In 1998 ronde ik mijn opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (HBO) af die ik gevolgd heb aan de Gereformeerde Hogeschool te Zwolle. Vanwege groeiende interesse in het snijvlak tussen psychologie en theologie ben ik theologie (HBO) gaan studeren aan de Hogeschool te Ede.

In 2001 ben ik het werkveld ingegaan en gaan werken bij st. De Driehoek te Rotterdam (nu Cruciaal). De Driehoek was toen een kleine landelijk werkende instelling voor Maatschappelijk Werk. Hier ben ik in de praktijk opgeleid tot een allround hulpverlener. Speerpunten in mijn werk werden o.a. relatietherapie en seksverslaving.

In de loop der jaren ontwikkelde De Driehoek zich steeds meer tot een GGZ instelling en kon ik me door twee opleidingen ook verder ontwikkelen. In 2006 heb ik de opleiding Directieve Therapie (RINO Amsterdam) gevolgd. Hier heb ik handvatten gekregen om doelgerichter en cliëntgerichter te werken.

In 2009 ben ik aan het ISSOOH de opleiding tot relatie- en gezinstherapeut begonnen. Tijdens deze opleiding ben ik Annebeth tegengekomen en (samen met haar) steeds enthousiaster geworden over het werken met cliënten in relatie- en gezinsverband maar ook over het werken met groepen van mensen of echtparen die gelijksoortige problemen ervaren. In 2011 heeft dit tot gevolg gehad dat Annebeth en ik een echtpaar-therapiegroep gedraaid hebben met betrekking tot seksverslaving (MoleMann Menthal Health te Rotterdam).

Mijn sterke punten als therapeut zijn de humor die ik in mijn werk meeneem en die ik belangrijk vind. Verder ben ik een therapeut die in het werken met cliënten aandacht heeft voor hun levensbeschouwing en zingeving.